[STRONA GŁÓWNA] | Aktualnie przeglądasz: Centrum Aktywizacji Zawodowej » Pośrednictwo Pracy

Pośrednictwo Pracy

Dział Pośrednictwa Pracy Zaprasza!

Pośrednictwo pracy polega na udzielaniu pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowników.

Pośrednictwo pracy prowadzą przede wszystkim Powiatowe Urzędy Pracy. Pośrednictwo pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub pośrednictwo do pracy za granicą prowadzą również:

 • wojewódzkie urzędy pracy,
 • prywatne agencje pośrednictwa pracy,
 • Ochotnicze Hufce Pracy.

pośrednictwo pracy

Pośrednictwo Pracy

Pośrednictwo Pracy

 

 

Pośrednictwo pracy prowadzone jest w formie:

 • indywidualnych kontaktów pośrednika pracy z bezrobotnym lub poszukującym pracy,
 • giełdy pracy, która umożliwia bezpośredni kontakt pracodawcy z grupą kandydatów do pracy dobraną przez pośrednika pracy,
 • targów pracy, które są miejscem prezentacji ofert pracy bezpośrednio przez pracodawców, urzędy pracy, prywatne agencje pośrednictwa pracy jaki i inne instytucje rynku pracy.

 

Cele

 • Pozyskiwanie do współpracy oraz utrzymanie kontaktów z pracodawcami i instytucjami działających na lokalnym rynku pracy w celu zwiększenia liczby ofert pracy znajdujących się w dyspozycji pośrednictwa pracy,
 • Skuteczna realizacja ofert pracy w możliwie krótkim czasie, połączona z doskonaleniem metod koordynowania realizacji i aktualizacji ofert pracy,
 • Aktywizacja osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

 

Zadania

 • Udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,
 • Udzielanie pomocy bezrobotnym w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia,
 • Pozyskiwanie ofert pracy,
 • Inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych z pracodawcami,
 • Informowanie pracodawców i bezrobotnych o aktualnej sytuacji na rynku pracy i przewidywanych zmianach,
 • Wymiana informacji o możliwościach zatrudnienia i szkolenia w rejonie działania innych PUP,
 • Udzielanie informacji klientom o przysługujących im prawach i obowiązkach, związanych z korzystaniem z usług pośrednictwa pracy.